OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Naše služby > Pro zaměstnance OU

Pro zaměstnance OU

E-zdroje pro hodnocení VaV

Seznam zdrojů.

Evidence ISBN, ISMN, ISSN

Univerzitní knihovna zajišťuje pro OU centrální evidenci ISBN, ISMN, ISSN.

Knihovny pracovišť OU

Kontakty, dokumenty a seznam knihoven pracovišť OU

Nákup nových dokumentů

Pracovníci OU zadávají návrhy na zakoupení dokumentů z prostředků pracovišť OU prostřednictvím KNOS (knihovní objednávková služba).

Otevřený přístup (Open Access)

Otevřený přístup (Open Access) = otevřený přístup k publikovaným výsledkům vědy a výzkumu.

Rešeršní služby

Rešeršní služby jsou poskytovány na základě objednávek prostřednictvím elektronické objednávky.

Výměna literatury

Informace o službě.
instagram
facebook
google+
rss
social hub