OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Důležité informace > Náš tým - kontakty

Personální složení

abecední členění

Vedení Univerzitní knihovny
Vedení knihovny
Kolářová Jasenská Daniela, Mgr.
ředitelka UK
e-mail:
telefon: 553 46 1201
733 788 931
Dvořáčková Jarmila, Ing.
vedoucí oddělení služeb, provozní ekonom
e-mail:
telefon: 553 46 1211
734 281 503
Kostecká Šárka, Bc.
Zástupce ředitele, vedoucí oddělení fondů
činnost: elektronické informační zdroje a zjišťování bibliometrických údajů, metodik knihoven pracovišť OU
e-mail:
telefon: 553 46 1212
734 281 499
Učeň Antonín, Mgr.
systémový knihovník
e-mail:
telefon: 553 46 1213
720 147 098
Sekretariát
Mikolajková Tamara
činnost: agenda VŠKP, služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1202
553 46 1238
Oddělení fondů
Vedení oddělení
Kostecká Šárka, Bc.
Zástupce ředitele, vedoucí oddělení fondů
činnost: elektronické informační zdroje a zjišťování bibliometrických údajů, metodik knihoven pracovišť OU
e-mail:
telefon: 553 46 1212
734 281 499
Členové oddělení
Daňová Kateřina
činnost: evidence a zpracování seriálů, rekatalogizace
e-mail:
telefon: 553 46 1215
Illíková Denisa, Mgr., PhD.
činnost: akvizice časopisů, evidence ISBN, výměna literatury
e-mail:
telefon: 553 46 1239
Pelegrinová Zuzana, Mgr.
činnost: jmenné a věcné zpracování monografií
e-mail:
telefon: 553 46 1214
Tkačíková Denisa, Mgr.
činnost: akvizice knih
e-mail:
telefon: 553 46 1236
Žilová Radmila, Mgr.
činnost: jmenné a věcné zpracování monografií
e-mail:
telefon: 553 46 1214
Sklady
Kovářová Dagmar
činnost: provoz skladu
e-mail:
telefon: 553 46 1222
Oddělení služeb
Vedoucí oddělení
Dvořáčková Jarmila, Ing.
vedoucí oddělení služeb, provozní ekonom
e-mail:
telefon: 553 46 1211
734 281 503
Oddělení služeb - meziknihovní služba
Weissová Zdeňka, PhDr.
činnost: meziknihovní výpůjční služby
e-mail:
telefon: 553 46 1225
Oddělení služeb - půjčovna
Půjčovna
Ciompová Pavlína
činnost: provoz půjčovny
e-mail:
telefon: 553 46 1204
Faksová Pavla
činnost: provoz půjčovny
e-mail:
telefon: 553 46 1204
Hladišová Eva, Bc.
činnost: provoz půjčovny
e-mail:
telefon: 553 46 1204
Malinowská Margit
činnost: provoz půjčovny
e-mail:
telefon: 553 46 1204
Přeliášová Jana, Bc.
činnost: provoz půjčovny
e-mail:
telefon: 553 46 1204
Oddělení služeb - studovny
Studovna časopisů
Hradil Jan, Mgr.
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1227
Jurczyková Anna, Mgr.
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1227
Mediotéka
Guznarová Hana, Mgr.
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1230
Plešek Jiří, Mgr.
činnost: služba ve studovně, marketing, informační vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1230
Studovna Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií
Horáková Věra
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1206
Studovna Přírodovědecké fakulty
Kratochvílová Ludmila
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1210
Studovna Filozofické fakulty
Nováková Zuzana, Mgr.
činnost: služba ve studovně, rešeršní služba
e-mail:
telefon: 553 46 1207
Telatynská Hana
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1207
Žytková Milena
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1207
Studovna Lékařské fakulty
Čermáková Ester
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1209
Studovna Fakulty umění
Mikolajková Tamara
činnost: agenda VŠKP, služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1202
553 46 1238
instagram
facebook
google+
rss
social hub