FAQ

Univerzitní knihovna
Ostravská univerzita v Ostravě
Bráfova 3
701 17 Ostrava

e-mail: pujcovnazavináčosutečkacz
telefon (půjčovna): 597 091 204, 733 143 733

  
cz   en


Personální složení


Vedení Univerzitní knihovny OU
Vedení knihovny
Kolářová Jasenská Daniela, Mgr. e-mail: danielatečkakolarovazavináčosutečkacz
ředitelka UK
 
telefon: 553 46 1201, 597 09 1201
733 788 931
 
Dvořáčková Jarmila, Ing. e-mail: jarmilatečkadvorackovazavináčosutečkacz
vedoucí oddělení služeb, provozní ekonom
 
telefon: 553 46 1211, 597 09 1211
734 281 503
 
Kostecká Šárka, Bc. e-mail: sarkatečkakosteckazavináčosutečkacz
Zástupce ředitele, vedoucí oddělení fondů
činnost: elektronické informační zdroje a zjišťování bibliometrických údajů, katedrové knihovny
 
telefon: 553 46 1212, 597 09 1212
734 281 499
 
Bajger Matyáš Franciszek, PhDr. e-mail: matyastečkabajgerzavináčosutečkacz
činnost: systémový knihovník
 
telefon: 553 46 1213, 597 09 1213
 
Sekretariát
Mikolajková Tamara e-mail: tamaratečkamikolajkovazavináčosutečkacz
sekretářka
činnost: agenda VŠKP
 
telefon: 553 46 1202, 597 09 1202
 
Oddělení fondů
Vedení oddělení
Kostecká Šárka, Bc. e-mail: sarkatečkakosteckazavináčosutečkacz
Zástupce ředitele, vedoucí oddělení fondů
činnost: elektronické informační zdroje a zjišťování bibliometrických údajů, katedrové knihovny
 
telefon: 553 46 1212, 597 09 1212
734 281 499
 
Členové oddělení
Daňová Kateřina e-mail: katerinatečkadanovazavináčosutečkacz
činnost: evidence a zpracování seriálů, rekatalogizace
 
telefon: 553 46 1215, 597 09 1215
 
Illíková Denisa, Mgr. e-mail: denisatečkaillikovazavináčosutečkacz
činnost: výměna publikací, agenda ISBN, akvizice seriálů
 
telefon: 553 46 1239, 597 09 1239
 
Michalčáková Lenka, Bc. e-mail: lenkatečkamichalcakovazavináčosutečkacz
činnost: jmenné zpracování monografií
 
telefon: 553 46 1215, 597 09 1215
 
Pelegrinová Zuzana, Bc. e-mail: zuzanatečkapelegrinovazavináčosutečkacz
činnost: služba ve studovně, jmenné a věcné zpracování monografií
 
telefon: 553 46 1214, 597 09 1214
553 46 1227, 597 09 1227
 
Weissmannová Jana, Bc. e-mail: janatečkaweissmannovazavináčosutečkacz
činnost: akvizice monografií - objednávky
 
telefon: 553 46 1236, 597 09 1236
 
Žilová Radmila, Mgr. e-mail: radmilatečkazilovazavináčosutečkacz
činnost: jmenné a věcné zpracování monografií
 
telefon: 553 46 1214, 597 09 1214
 
Sklady
Fajvanová Jana e-mail: janatečkafajvanovazavináčosutečkacz
činnost: provoz skladu
 
telefon: 553 46 1222, 597 09 1222
 
Kovářová Dagmar e-mail: dagmartečkakovarovazavináčosutečkacz
činnost: provoz skladu
 
telefon: 553 46 1221, 597 09 1221
 
Spasovová Zdeňka e-mail: zdenkatečkaspasovovazavináčosutečkacz
činnost: provoz skladu
 
telefon: 553 46 1221, 597 09 1221
 
Urbanská Jiřina e-mail: jirinatečkaurbanskazavináčosutečkacz
činnost: provoz skladu
 
telefon: 553 46 1222, 597 09 1222
 
Oddělení služeb
Vedoucí oddělení
Dvořáčková Jarmila, Ing. e-mail: jarmilatečkadvorackovazavináčosutečkacz
vedoucí oddělení služeb, provozní ekonom
 
telefon: 553 46 1211, 597 09 1211
734 281 503
 
Oddělení služeb – meziknihovní služba
Weissová Zdeňka, PhDr. e-mail: zdenkatečkaweissovazavináčosutečkacz
činnost: meziknihovní výpůjční služby
 
telefon: 553 46 1225, 597 09 1225
 
Oddělení služeb - půjčovna
Půjčovna
Ciompová Pavlína e-mail: pavlinatečkaciompovazavináčosutečkacz
činnost: provoz půjčovny
 
telefon: 553 46 1204, 597 09 1204
 
Faksová Pavla e-mail: pavlatečkafaksovazavináčosutečkacz
činnost: provoz půjčovny
 
telefon: 553 46 1204, 597 09 1204
 
Malinowská Margit e-mail: margittečkamalinowskazavináčosutečkacz
činnost: provoz půjčovny
 
telefon: 553 46 1204, 597 09 1204
 
Oddělení služeb - studovny
Studovna časopisů - ul. Bráfova
Guznarová Hana, Bc. e-mail: hanatečkaguznarovazavináčosutečkacz
činnost: služba ve studovně
 
telefon: 553 46 1227, 597 09 1227
 
Pelegrinová Zuzana, Bc. e-mail: zuzanatečkapelegrinovazavináčosutečkacz
činnost: služba ve studovně, jmenné a věcné zpracování monografií
 
telefon: 553 46 1214, 597 09 1214
553 46 1227, 597 09 1227
 
Mediotéka - ul. Bráfova
Plešek Jiří, Mgr. e-mail: jiritečkaplesekzavináčosutečkacz
činnost: služba ve studovně, marketing, Facebook, Zeptejte se knihovny, Otázky ke katalogu ALEPH
 
telefon: 553 46 1230, 597 09 1230
 
Studovna PdF a FSS - ul. Fr. Šrámka, Mariánské Hory
Horáková Věra e-mail: veratečkahorakovazavináčosutečkacz
činnost: služba ve studovně
 
telefon: 553 46 1206, 597 09 1206
 
Studovna PřF - ul. Chittussiho
Kratochvílová Ludmila e-mail: ludmilatečkakratochvilovazavináčosutečkacz
činnost: služba ve studovně
 
telefon: 553 46 1210, 597 09 1210
 
Studovna FF - Tř. Čes. legií
Nováková Zuzana, Mgr. e-mail: zuzanatečkanovakovazavináčosutečkacz
činnost: služba ve studovně, rešeršní služba
 
telefon: 553 46 1207, 597 09 1207
 
Telatynská Hana e-mail: hanatečkatelatynskazavináčosutečkacz
činnost: služba ve studovně
 
telefon: 553 46 1207, 597 09 1207
 
Žytková Milena e-mail: milenatečkazytkovazavináčosutečkacz
činnost: služba ve studovně
 
telefon: 553 46 1207, 597 09 1207
 
Studovna LF - ul. Syllabova, OV-Zábřeh
Čermáková Ester e-mail: estertečkacermakovazavináčosutečkacz
činnost: služba ve studovně
 
telefon: 553 46 1209, 597 09 1209
 
Studovna FU – ul. Podlahova, Mariánské Hory
Kidoń Petra, Mgr. e-mail: petratečkakidonzavináčosutečkacz
činnost: služba ve studovně, vyřazování dokumentů
 
telefon: 553 46 1236, 597 09 1236
553 46 1238, 597 09 1238
 

© Ostravská univerzita v Ostravě 2006 - 2016
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt