OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Katalogy a databáze > E-knihy

Ebooks

Licencované e-zdroje (přístup z počítačové sítě OU, informace o přístupu mimo OU)

Pravidla používání licencovaných elektronických informačních zdrojů a ebooks (dále e-zdrojů)

Používání e-zdrojů se řídí ustanoveními příslušných licenčních smluv. Je dovoleno elektronické zdroje používat výhradně pro osobní studijní a výzkumnou potřebu. Je přísně zakázáno využití komerční. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu.

Kontakt:

facebook
instagram
google+
rss
social hub