Zkušební přístup do databáze EBSCO – Academic Search Ultimate

Do konce března 2017 je aktivní přístup do databáze multioborové databáze Academic Search Ultimate. Oproti databázi Academic Search Complete nabízí více plnotextových titulů.

Přístup je nastavený v rámci IP adres OU včetně vzdáleného přístupu a přístupu přes EDS (Ebsco Discovery Service).

Přístup: http://eds.osu.cz nebo samostatně http://search.ebscohost.com.

V případě problémů kontaktujte